Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-05-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'evita que la selecció d'entitats vectorials d'una capa a partir d'una selecció prèvia d'objectes d'una altra capa, pugui causar que l'aplicació es tanqui. Aquest problema només es manifestava en algunes configuracions del Windows 2000.
  • MM32: Es defineix un nou fitxer de perfil de l'usuari, no pel que fa a la configuració (cosa que es resol a partir del MiraMon.par individual o del MiraMon.par corporatiu), sinó a aspectes com la darrera capa WMS oberta o la darrera col·lecció de mapes preferits de la qual s'ha fet ús, amb la finalitat de facilitar-li l'ús del programa. Aquest fitxer té per nom MM_Perfil_USUARI.par (on USUARI és el nom de l'usuari al sistema) i s'ubica al directori temporal (la inclusió del nom de l'usuari en el nom del fitxer respon al fet que algunes configuracions en aules usen el mateix directori temporal per a tots els usuaris d'un mateix ordinador).