Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-05-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'evita que durant la previsualització d'impressió apareguin globus flotants de consulta per localització en desplaçar el ratolí sobre certes àrees de la pantalla.
  • MM32: S'afegeix, a la caixa d'informació sobre els colors que el MiraMon detecta en la targeta gràfica, el nombre de píxels (columnesxfiles) de la configuració de la pantalla (recordeu que aquesta caixa és accessible des de la caixa de presentació del programa, a través del botó amb un petita gradació de colors dibuixada).
  • MM32: Es corregeix un error introduït recentment que feia que la caixa de previsualització d'impressió no tingués les dimensions adequades. S'aprofita per comprovar el bon funcionament en noves proporcions i noves grandàries de pantalla. En particular el comportament és correcte en pantalles amb grans dimensions (per exemple 2048x1536 [proporció clàssica 4/3] o 1680x1050 [proporció panoràmica] o 1920x1080 [proporció superpanoràmica]) o de petits portàtils (1024x600). En el cas de les superpanoràmiques, i per aprofitar més la relativament poca pantalla en la direcció vertical, la caixa de previsualització ocupa un tros de la barra de tasques del Windows; com que la part inferior del paper rarament s'aprofita fins al marge, això no sol ser un problema; tanmateix, en cas que el disseny del mapa arribi a necessitar veure la vora inferior, és suficient amagar la barra de tasques arrossegant-la amb el ratolí (potser haureu de desmarcar l'opció "blocar la barra de tasques").