Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-05-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • MM32: S'afegeix al menú l'opció d'obrir qualsevol element que el programa sigui capaç d'obrir sense importar: mapes, mapes comprimits, capes ràster, vectorials (incloent GPX, KML, etc), catàlegs de capes MLC que porten a WMS, REL (que són oberts amb el GeMM si són metadades de capa, de sèrie o de mulitisèrie, són oberts amb l'MM32 com a capes de punts si és el cas, o amb el bloc si són REL distribuïts), DBF (que són oberts amb el MiraDades), paletes antigues (P25, etc, que són oberts amb el bloc), fitxers de metadades antics (DVA, DOC, etc, que són oberts amb el GeMM) etc.
  • MM32: S'afegeix al menú l'opció de tancar qualsevol element que el programa tingui obert: mapes, mapes comprimits, capes ràster, vectorials, WMS, punts en taula, recursos ArcSDE, etc.
  • MM32: La caixa de presentació del programa quan NO mostra col·leccions de mapes té un botó "Cancel·lar...", el qual no es mostra, però, quan la caixa s'obre quan demanes informació sobre el programa des del menú Ajuda.
  • MM32: S'ha corregit un detall de la cerca per topònims perquè tingui en compte els aclariments i eviti construir un envolupant massa gran en el cas de topònims iguals però que fan referència a tipus d'entitats geogràfiques diferents.
  • MM32: S'ha efectuat una inicialització relacionada amb la caixa de consultes interactives i resultat de consultes per atributs que podria haver causat, de forma aleatòria, comportaments estranys en la capa que apareixia al desplegable.
  • CombiCap: S'ha corregit el fet que en alguns càlculs d'estadístiques de nombre de cel·les de ràsters l'amplada del camp que recollia aquesta dada no resultava suficient.