Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-04-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • WRETALLA: En demanar l'envolupant, s'ha posat un rellotge per indicar que s'està connectant a un servidor en el cas d'accés a ArcSDE.
  • RETALLA: Es dóna un missatge d'avís per evitar la sensació d'inactivitat mentre es demana el tipus de capa al servidor en el cas d'accés a ArcSDE.
  • RETALLA: Se soluciona un error en intentar retallar per coordenades i ara ja no es queixa d'una falsa diferència de sistema de referència horitzontal entre el fitxer a retallar i el fitxer vectorial temporal creat per a retallar per coordenades.
  • MM32: Es programa la possibilitat d'afegir una clau en el MiraMon.par corporatiu de manera que es pugui especificar un fitxer que contingui tots els usuaris que han intentat executar un MiraMon configurat corporativament i no estiguin a la llista d'usuaris registrats. D'aquesta manera, l'Administrador pot detectar aquells usuaris sense configuració declarada i eventualment assignar-los la que millor se'ls adigui.
  • SDEMM, Retalla, CombiCap, BufDist, CalcIMG i MM32: En el cas d'accés a ArcSDE, es demana la contrasenya si no la té guardada o és errònia, tant per finestra com per línia de comanda (en aquest cas s'ha evitat un error que podria haver-se produït).
  • SDEMM, Retalla, CombiCap, BufDist, CalcIMG i MM32: En el cas d'accés a ArcSDE, es millora l'alliberament de memòria en sortides per connexió errònia al servidor.
  • WSDEMM: S'ha solucionat una recuperació errònia dels paràmetres del PAR. Hi havia un embolic entre la capa que es llegeix dins l'ArcSDE i el fitxer de sortida, segons si es demanava la opció d'informació o alguna de les altres.
  • Inst_MM7: S'afegeix al programa d'instal·lació del MiraMon les extensions JPC, DGN, GPX, KML, SDS i MLC. S'hi incorpora la configuració del directori dels mapes preferits i la instal·lació de les col·lecions de mapes preferits distribuïts amb la v. 7 del MiraMon. Es creen les icones corresponents a GPX, etc.