Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-03-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • Encaixa: Nou mòdul que encaixa una figura (donada per un fitxer d'arcs), tantes vegades com càpiga, en els polígons d'un fitxer de polígons. S'ha creat per a generar l'especial simbolització de cementiris a la multisèrie 1:50000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.