Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-04-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • CombiCap: Se soluciona un error que no permetia escriure el resultat (si aquest era POL) de combinar un POL i un ARC en un directori amb accents.