Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-03-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • TIFIMG: En fitxers multibanda, es comprova la coherència del nombre de bandes que l'usuari indica que vol extraure respecte al que indica interiorment el fitxer.