Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-02-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • SHPTop: Es resol un error durant l'exportació a SHP de fitxers molt grans de polígons.