Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-02-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • GEMM: Correcció de diversos errors degut al fet que en determinades ocasions algunes variables no s'inicialitzaven.