Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-02-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • ErrorMDT: Nou mòdul que cerca localitzacions en un Model Digital del Terreny (MDT) que contenen valors candidats a ser considerats errors.