Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-01-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un error que apareixia en les noves consultes per localització amb caixes HTML i podia desestabilitzar el programa.