Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-01-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • MDTIso: S'ha afegit les següents funcionalitats: Opció per a fer recobriment entre fulls cartogràfics, Assignació d'un valor base Z i Assignació de simbolització a les corbes mestres i secundàries.