Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-01-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • GEMM: Correcció d'un error de redibuixat en alguns recursos del GEMM situats sobre altres recursos com ara els que actuen de comptadors o els que informen de la jerarquia de les metadades. En alguns casos aquests recursos no es redibuixaven i pintaven amb el fons transparent i això feia que no s'actualitzés la informació correctament.