Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-01-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • GEMM: Correcció de diversos petits errors en la importació de metadades des del GEMM i en el sistema de marcar amb negreta les metadades que es volen considerar obligatòries.