Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-02-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • LASPNT: Es distribueix aquest nou mòdul que permet llegir diferents tipus de dades Lidar en format LAS.