Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-02-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • DGNMM: S'evita la possibilitat que un fitxer DGN amb accents al seu nom que generés una capa d'obertura dinàmica no fos gestionat correctament pel que fa a l'esborrat d'aquesta capa dinàmica.