Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-12-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • MDTIso: Primera versió compilada per extreure isolínies d'un MDT. Opcions disponibles: Densificació de l'MDT, Generalització d'isolínies, Afegir una tolerància a la cota de les cel·les coincident a la d'una isolínia, Assignar un valor mínim i màxim de cota d'isolínia i Creació d'un fitxer de punts problemàtics en cas que n'hi hagi.