Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-12-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • CanviPrj: S'adequa correctament el procediment de transformació pel cas de polígons en format POL sense estructuració topològica verificada (grups, etc).
  • RegioPnt: Se soluciona un error que es produïa en intentar construir polígons a partir d'un nombre no suficient de punts (3). Això succeïa en casos de poques mostres i polígons amb baix percentatge de l'àrea total.
  • Taules de geodèsia: S'ha incorporat a les taules dos sistemes de referència: Albers Equal Area Conic per a l'Àfrica amb dàtum NAD27 (http://igskmncnwb015.cr.usgs.gov/adds/parameterse.php) i UTM-19N per a Colòmbia.