Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-11-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • Illum: Nova opció per a usar un MDE de major resolució que la resolució del model d'il·luminacions resultat. En aquest nou cas, es canvia l'algorisme de càlcul del vector normal al terreny funció del veïnatge per un ajust polinòmic (1r, 2n o 3r grau) per a cada píxel resultat fet a partir dels valors altimètrics interiors al píxel que proporciona el MDE de major resolució.