Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-11-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • MM32: S'evita que en moure un node durant la digitalització interactiva d'arcs i nodes, i només en un cas molt concret, s'elimini incorrectament un arc.