Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-11-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • WRetalla i Retalla: S'incorpora el retall de capes provinents d'una capa ArcSDE ja sigui sobre un fitxer REL convenientment generat, o sobre un fitxer SDS. També es pot escollir l'àmbit de sortida a partir d'una capa ArcSDE.
  • WCombiCAP i CombiCAP: S'incorpora la capacitat de combinació de capes provinents d'una capa ArcSDE ja sigui sobre un fitxer REL convenientment generat, o sobre un fitxer SDS. També es pot escollir l'àmbit de sortida a partir d'una capa ArcSDE.
  • WCalcIMG i CalcIMG: S'incorpora la capacitat de càlcul usant capes provinents d'una capa ArcSDE ja sigui sobre un fitxer REL convenientment generat, o sobre un fitxer SDS. També es pot escollir l'àmbit de sortida a partir d'una capa ArcSDE.
  • WBUFDIST i BUFDIST: S'incorpora la capacitat de generar buffers i mapes de distàncies sobre capes provinents d'una capa ArcSDE ja sigui sobre un fitxer REL convenientment generat, o sobre un fitxer SDS. També es pot escollir l'àmbit de sortida a partir d'una capa ArcSDE.