Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-11-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • Perfils: S'ha fet un correcta generació del fitxer de nodes associat a l'arc que es mostra als perfils el qual, encara que no es visualitzi, no estava generat correctament.
  • Perfils: S'implementa un missatge d'error en cas que els arcs que formen l'itinerari que genera els perfils no siguin consecutius i es genera correctament els perfils en cas de tenir més d'un arc.