Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-11-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • WVargram: Es corregeix un error en la generació d'un variograma direccional. Alguns valors de l'azimut quedaven, per error, fora del rang demanat per l'usuari.
  • WVargram: Es revisa el cas en què s'escull azimut i amplitud per tal que funcioni tal i com diu l'ajuda del WVargram.
  • ARCSDE: S'importa correctament la projecció en un cas d'importació de dades d'un servidor ArcSDE de Utah.