Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-10-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • TIFIMG: Se soluciona un problema de presència de bandes sense dades periòdiques en la imatge importada, detectat en determinats TIF de 24 bits amb tessel·les.