Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-10-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • DXFVEC: Se soluciona un error provocat per l'augment del nombre de caràcters permesos (de 255 a 2049) en els camps provinents d'un fitxer AutoCAD.