Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-10-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • TST: Es contempla totalment la utilització de vapor d'aigua i temperatura, i s'afegeixen les bases de dades atmosfèriques necessàries. També es permet introduir un fitxer de temperatura de l'aire en K o ºC.