Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-10-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • Retalla: Es corregeix un error en el retall de ràsters PNG que feia que no es generava correctament el REL del fitxer de sortida.