Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-10-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • GeMM: S'incorpora un recurs incrustat tipus "explorador d'Internet" a les pestanyes de "Visions" i d'"Informació Temàtica" (consulta per localització). Això permet veure de manera molt més còmoda les visions en format HTML
    (inclosa l'estructura de la base de dades a la visió completa, fins ara no disponible sense exportació HTML) incloent imatges, taules, vincles, etc.