Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-09-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • Histo: Nou mòdul d'obtenció de l'histograma gràfic de freqüències dels valors d'un ràster segons classes definides per l'usuari. El mòdul Whisto permet l'obtenció directa de l'histograma, mentre que el mòdul de consola Histo és adequat per a processaments massius i/o automatizats.
  • RegMult: Se suporta el cas singular en què la variable dependent no té variància (tots els casos tenen el mateix valor constant). En aquesta situació els coeficients de totes les variables independents s'assignen a 0 i el terme independent assumeix el valor constant. El resultat, doncs, és un ràster amb un únic valor igual a aquesta constant.