Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-09-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • GiraArc: Es millora les toleràncies per tal que estructuracions molt fines funcionin correctament.