Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-09-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • S'ha fet que els globus informatius mostrin les unitats corresponents si el valor en té i les metadades indiquen que es desitja mostrar les unitats, tant en ràsters (també multibanda) com en vectors.