Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-07-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • MM32: Es resol correctament, durant la digitalització d'arcs amb estructuració topològica dinàmica, que quan la capa tenia camps de càlculs geodèsics el·lipsoïdals, no es realitzava la fusió dels arcs consecutius si només diferien en els atributs d'aquests camps. Això només passava com a resultat d'eliminar un arc situat en una certa connexió amb altres arcs i el resultat era que quedava un arc amb nodes de línia innecessaris.