Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-07-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • MM32: Es programa, durant la digitalització d'arcs amb estructuració topològica dinàmica, la fusió de multiregistres en memòria contra arcs preexistents. Per exemple, si es dibuixa un arc amb multiregistre A/D sobre un arc que té registre C, obtindrem un arc amb multiregistre A/D/C.
  • Mosaic i Retalla: S'arregla un comportament molest dels mosaics i retalls d'arcs (i dels arcs de polígons) on un dels fitxers aportava arcs amb registres temàticament en blanc que coincidien amb altres arcs amb registres temàtics plens. Els registres temàticament en blanc quedaven al fitxer de sortida com a registres múltiples de les noves entitats. Ara només es guarda un registre temàticament en blanc només si no hi ha cap altre registre amb atributs temàtics per aquell objecte. Aquest comportament era especialment difícil d'entendre en el cas dels retalls de fitxers de polígons on els atributs del marc de retall passen al fitxer d'arcs.