Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-07-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • MM32: S'evita un missatge incorrecte de "Cas no previst (Polígon)" que es produïa quan s'esborrava un punt d'un fitxer PNT. Aquest missatge erroni s'havia introduït en les darreres setmanes.