Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-07-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • GestBD: Es corregeix un error en el cas d'escollir l'opció d'eliminar registres múltiples d'una taula escollint el registre amb cardinalitat superior a 1.
  • MM32: Se soluciona alguns errors durant la digitalització sobre arcs amb estructuració topològica dinàmica, com quan es partia un arc amb registre múltiple i algun altre cas molt poc probable de trobar.