Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-07-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • RegMult: S'implementa la validació creuada per a totes les seves opcions de regressió + interpolació.