Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-07-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • GPXMM i MM32: Es corregeix un error a l'hora d'importar un fitxer GPX; l'error es produïa si es trobava un node XML <trkseg> o <trkpt>, cas en el qual no continuava exportant els següents segments de l'itinerari. També s'afegeix un missatge informatiu quan el fitxer no conté punts d'interès ni/o itineraris.