Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-07-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • MM32: S'inclou una nova variable al fitxer MiraMon.par, InformaRecarregaFitxersModif, que informa o pregunta respecte a la recàrrega de fitxers quan es detecta que han sofert canvis en els atributs, hora, data i/o mida. Aquesta opció també es pot canviar des del menú "Visualització | Especial | Informa de la necessitat de recàrrega dels fitxers modificats...". Per defecte la primera opció de la caixa de diàleg (1 al MiraMon.par), que informa o pregunta explícitament a l'usuari sobre els canvis (és el que feia el programa fins ara). Si es desitja que no avisi, però que per prudència sempre recarregui, seleccioneu la segona opció de la caixa de diàleg (valor 0 al MiraMon.par); aquesta opció és útil quan s'està **digitalitzant** en una sessió i es té el mateix fitxer obert en una altra sessió per anar veient el resultat, però no volem que ens avisi constantment que el fitxer ha estat modificat. Si es desitja que no avisi, però que només recarregui quan els canvis són de mida, indiqueu un valor 2. Aquesta opció només ha de ser indicada per usuaris experts i és especialment útil quan s'estan **canviant atributs** en una sessió i es té el mateix fitxer obert en una altra sessió, típicament des d'un altre usuari, per poder-lo anar consultant, però no volem que ens avisi constantment que el fitxer ha estat modificat. Noteu que en aquest cas la sessió que consulta no hauria d'estar simbolitzant la capa per cap camp que s'estigui editant en la sessió que fa els canvis d'atributs (per exemple hauria d'estar simbolitzada amb color constant, o amb color indexat per un camp que no està tenint canvis de contingut). Cal no confondre aquesta variable amb IgnorarCanvisAtributsHoraDataMida, que realment el que fa és NO mirar si el fitxer ha sofert algun canvi, cosa molt més ràpida en cada reobertura, però molt perillosa si no estem segurs que cap altra sessió o usuari pot estar modificant el nostre fitxer.
  • MM32: Se soluciona el fet que algunes comandes de digitalització aplicades sobre vectors estructurats no cancel·laven la selecció si existia sobre la pròpia capa de digitalització i això de vegades podia provocar problemes pel fet de fer referència a objectes que podien haver quedat partits, eliminats, etc. Les comandes afectades eren: Canviar l'atribut d'un objecte preexistent, inserir un vèrtex, digitalitzar un punt i copiar un objecte d'una capa a una altra.