Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-07-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • Mosaic: Es corregeix un error en el mosaic de ràsters, que prenia la tolerància proporcionada en unitats píxel i no en unitats mapa.