Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-06-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • GeMM: Es corregeix un error en la conversió des d'UTC a horasolar local d'una data de contingut (secció Informació temàtica). Aquest error era molt poc significatiu per imatges d'àmbit proper al meridià de Greenwich.