Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-06-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • MM32: En la digitalització d'arcs, s'evita l'aparició d'un missatge que informava, incorrectament, que l'identificador gràfic era més gran que el nombre d'objectes. Aquest missatge apareixia en un cas remot i realment no era cert que hagués cap desfassament en el fitxer d'arcs que s'estava digitalitzant.