Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-06-2009
Versió: 6.4p
Descripció:
  • MMZ: Es dona suport a la compressió de mapes que contenen fitxers SHP.