Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-05-2009
Versió: 6.4o
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que l'opció "Fitxer | Desar ràster/WMS com a ràster" en el cas ECW demani la grandària del píxel desitjat i desi la finestra actual en format BMP en comptes d'intentar desar tot el ECW i a la màxima resolució. Amb això s'han fet proves d'accés a fitxers ECW de color de 24 bits de tota la Península Ibèrica de resolució 2.5 m i grandària de l'ECW propera a 10 Gbyte per a extraure per exemple, Catalunya i les zones circumdants a 20 m, generant un fitxer BMP de color de 24 bits de 760 Mbyte.
  • MM32: Quan es desen 3 fitxers IMG a partir d'un fitxer BMP que estava georeferenciat a través d'un B.rel es desa correctament el sistema de referència en l'I.rel de sortida.
  • VecCor: En versions anteriors l'atribut del VEC d'entrada necessitava un format estricte CoordendaX,CoordenadaY. En la nova versió s'admet un format molt més lliure, mantenint que la part corresponent a les coordenades estigui situada al principi de l'atribut. Gràcies a això l'atribut del punt de control pot contenir descripcions textuals, com ara "430702.7, 4582256.4 Centre de l'estrella de la Plaça Catalunya".
  • ImgASCII: Es canvia el criteri d'escriptura de les coordenades XY en cas de demanar-les juntament amb el valor del ràster i es passa a escriure-les en la part central de la cel·la i no al vèrtex superior esquerre.
  • GeMM: S'ha fet que es mostri, en ràsters multibanda, les seccions específiques de cada banda de [COLOR_TEXT:NOM_CAMP] i [VISU_LLEGENDA:NOM_CAMP] a la pestanya "Presentació | Simbolització per defecte".
  • MM32: Se suporta, en ràsters multibanda, l'ús simultani de les seccions [COLOR_TEXT] (com a indicació genèrica de la simbolització a usar per a les bandes que no tenen una secció específica de simbolització) i de les seccions [COLOR_TEXT:NOM_BANDA] (com a indicació de la simbolització específica de la banda) en el mateix REL. Semblantment se suporta pel cas de la secció [VISU_LLEGENDA].