Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-05-2009
Versió: 6.4o
Descripció:
  • MM32: Es canvia el criteri del botó "Tot" del grup "Camp del mapa" de la caixa de diàleg "Paràmetres d'impressió del Mapa" perquè tingui en compte les eventuals ampliacions d'àmbit general que hagués indicat l'usuari. Fins a la data, el botó usava estrictament l'àmbit de totes les capes i mapes, però si l'usuari havia ampliat la vista general a través de "Zoom | Definir nova vista general" no es tenia en compte aquest aire addicional. Recordeu que l'opció d'ampliar la vista general és útil, per exemple, per a donar espai per a mostrar els textos que queden massa propers als marges del mapa.
  • MM32: Se soluciona el fet que en les impressions, els punts i nodes ubicats exactament sobre el límit de l'envolupant, en certs casos no resultaven impresos.
  • MM32: Se soluciona el fet que en capes de vectors estructurats, quan el nivell de cardinalitat entre els objectes gràfics i la taula principal era "1 a molts" o "1 a molts diccionari", la realització de digitalitzacions combinades amb consultes feia aparèixer missatges que informaven, incorrectament, d'una modificació de la taula principal. També es millora l'aspecte de la consulta per localització en un altre cas, força remot, en què també es barrejaven digitalitzacions i consultes.
  • Ajuda: Es recupera la capacitat de cerca per paraules en els documents CHM de l'Ajuda del MiraMon.