Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-05-2009
Versió: 6.4o
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que si s'havia canviat l'ordre de capes WMS respecte al natural en anar-les carregant i es desava un mapa, aquest no era correctament llegit pel que fa a les propietats de visible, consultable, etc, de cada capa.
  • MM32: Se soluciona el fet que si s'havia llegit un mapa que contenia capes WMS, la següent lectura de capes WMS no des d'un mapa no llegia correctament les propietats de visible, consultable, etc.
  • MM32: S'ha fet que la lectura de capes WMS en mapes es beneficiï del dibuixat únic del logotip introduït el 05-05-2009.