Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-05-2009
Versió: 6.4n
Descripció:
  • NOTA-RECOMANACIÓ sobre els nous modes d'impressió: En referència a la nova opció GenerarImpressioAOrdinadorAbansDEnviarAImpressora, descrita el 31-03-2009, el mode més ràpid, amb diferència, continua essent el mode 0. Com que el mode es pot canviar "en calent" just abans de la impressió física al paper i els modes 1 i 2 existeixen sobretot per compatibilitat amb certes impressores i plòters, si el disseny d'impressió que esteu fent és complex i cada redibuixat requereix un cert temps d'espera en mode 1 o 2 (idèntics en velocitat en mode previsualització), recomanem usar el mode 0 durant el disseny de la impressió (previsualització) i el mode 1 o 2 per a la impressió sobre el paper si és que la impressora ho requereix (cosa que notareu si la impressió no és correcta: semitransparències que surten opaques, gruixos erronis, etc).
  • MM32: Es corregeix un defecte introduït el 08-05-2009 que feia que els ràsters es dibuixessin "allargant-los" fora del seu àmbit inferior quan aquest era "a mig aire" de l'àmbit de pantalla.
  • MM32: S'afinen alguns detalls de l'obertura de fitxers ArcSDE en mapes (tant via REL com via SDS) i també s'arregla un molest missatge quan no es tenia dret d'escriptura en el directori del MiraMon.
  • SDEMM i MM32: Es millora la interpretació del sistema de referència horitzontal de l'ArcSDE.
  • SDEMM i MM32: S'ha retocat la definició del format U_SDE.ini del directori del MiraMon. Per tant, si heu estat fent proves, convé que esborreu aquest fitxer o obtindreu un missatge d'error.
  • MM32: S'evita un cas de desestabilització del programa en crides amb sintaxi incorrecta i d'enorme longitud.