Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-05-2009
Versió: 6.4m
Descripció:
  • Es compila la versió 6.4m per distribució interna.
  • MM32: Se soluciona el fet que en la impressió i previsualització d'impressió usant les opcions 1 o 2 del paràmetre GenerarImpressioAOrdinadorAbansDEnviarAImpressora podien quedar objectes (particularment textos) partits si tenien el nucli de la seva geometria fora de la rajola d'impressió corresponent.
  • MM32: S'evita que l'opció d'interrompre el redibuixat prement la tecla de desplaçament de majúscules pugui afectar la impressió (no la previsualització, on resulta útil) si inadvertidament es premia la tecla majúscula durant una impressió.
  • MM32: Per a avançar donant un caire unificat a la lectura de fitxers REL, s'ha decidit adaptar la finestra "Fitxer | Obrir Punts en taula" per a obrir el que ja obria (capes de punts extretes de taules DBF o de taules contingudes en bases de dades com MS-Access o qualsevol gran gestor a través d'ODBC) i, a més, el REL de capa de l'ArcSDE. La nova opció de menú s'anomena "Obrir punts en taula o capa en base de dades espacial".
  • MM32: L'opció "Obrir punts en taula o capa en base de dades espacial" permet ara, a més d'obrir un REL de capa, obrir un fitxer SDS (vegeu 19-03-2009 i posteriors). Un fitxer REL (a diferència d'un fitxer SDS) ja té el nom de l'identificador d'entitat, mentre que l'SDS només conté les dades de la connexió. Tanmateix, si hi ha un fitxer REL amb igual nom al mateix directori, aquest pot completar la informació de l'SDS amb metadades, el nom del camp que fa d'identificador d'entitat, etc, i així tenir un control superior de la capa a obrir.
  • MM32: S'ha fet que es pugui obrir un REL de capa de l'ArcSDE o un fitxer SDS tant en línia de comanda com arrossegant-los a la finestra del MiraMon.
  • MM32: S'ha fet que les referències a fitxers REL de l'ArcSDE i a fitxers SDS puguin formar part d'un mapa.