Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-05-2009
Versió: 6.4m
Descripció:
  • SDEMM i MM32: S'ha fet que les àrees dels polígons siguin positives en la importació des de l'ArcSDE.
  • SDEMM i MM32: S'afegeixen descriptors per als camps àrea, perímetre i longitud de les taules provinents de la importació des de l'ArcSDE i ,a més, es fan consultables i simbolitzables quan això té sentit.
  • SDEMM i MM32: S'arreglen diverses funcionalitats de les finestres usades en la importació/visualització de capes ArcSDE i en les de generació de fitxers REL de capa.
  • MM32: Es modifica la visualització d'una capa a partir d'un SDS de manera que si aquest SDS té un REL en el mateix directori i amb el mateix nom, la capa a visualitzar hereta les metadades d'aquest REL. Si no existeix tal REL s'obre la capa de forma natural (sense identificador d'entitat declarat, sense heretar els descriptors dels camps, etc).
  • SDEMM: Es millora la introducció de la contrasenya per teclat en la importació des de l'ArcSDE quan és necessari introduir-la.
  • MM32: Se soluciona un cas que podia generar línies blanques molt fines en impressió de ràsters o de recursos ecwp:// quan alhora que dividir el ràster en rajoles per a la impressió també s'optava per les opcions 1 o 2 del paràmetre GenerarImpressioAOrdinadorAbansDEnviarAImpressora.