Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-05-2009
Versió: 6.4m
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un cas durant la unió d'arcs consecutius en la digitalització vectorial que intentava indefinidament trobar el lloc d'unió arcs en certs casos en què se li demanava que unís arcs que en realitat no es podien unir.
  • MM32: Es modifica la col·lecció de servidors del MiraMon i les funcions per sol·licitar un mapa a un servei WMS (GetMap) per tal que quan la imatge se sol·licita en diversos trossos (en la impressió, o quan el límits del servidor no permeten sol·licitar tot l'àmbit de la pantalla en un sol mapa o tros) només aparegui el logotip de l'organització distribuïdora en un dels trossos i no cada tros. Això evita la molesta repetició del logotip al llarg de la impressió o la seva simulació, passant el logotip a dibuixar-se un sol cop. Per a gaudir d'aquesta funcionalitat, recordeu actualitzar la col·lecció de servidors des de la caixa de navegació de recursos WMS.