Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-05-2009
Versió: 6.4m
Descripció:
  • MM32: S'afina un detall que en algun cas generava línies blanques molt fines quan s'opta per una impressió en rajoles en ràsters i en informació provinent de servidors WMS o ecwp://.